Mondelez International Logo

Mondelez International: Cocoa Life

Strategie voor empowerment van vrouwen in cacaogemeenschappen

Publicaties

Cocoa Life is het wereldwijde duurzaamheidsprogramma voor cacao van Mondelez International. Het helpt de complexe uitdagingen aan te pakken waarmee cacaoboeren en hun gemeenschappen worden geconfronteerd, waaronder klimaatverandering, genderongelijkheid, armoede en kinderarbeid. Cocoa Life werkt samen met meer dan 200.000 boeren in meer dan 2.500 gemeenschappen in zes landen waar cacao wordt geteeld. Het helpt de cacaoteelt duurzamer te maken, de gemeenschappen te versterken en de bossen in stand te houden en te herstellen.

Als hoofd van het wereldwijde onderdeel van het programma voor vrouwenemancipatie werkte ik samen met de landenkantoren aan de ontwikkeling en invoering van onze wereldwijde strategie en actieplannen per land met duidelijke KPI’s. Ik heb de landen ondersteund bij de uitvoering van deze plannen. Ook heb ik samen met andere externe deskundigen twee rapporten gepubliceerd waarin de rol en de waarde van empowerment van vrouwen als onderdeel van gemeenschapsontwikkeling wordt aangetoond.

Publicaties

vrouwenemancipatie | strategie | gemeenschapsontwikkeling